VIJESTI

29.04.2022.

SINDIKAT ZAPOSLENIKA OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA provodio je posljednjih 18 mjeseci projekt „Aktivne i uključene u zajednici“ UP.02.1.1.13.0036.

Projekt Aktivne i uključene u zajednici se provodio u trajanju od 18 mjeseci, te je ostvario financijsku podršku u iznosu 1.114.391,75 HRK bespovratnih sredstava u 100% iznosu financiranja iz europskog socijalnog fonda - ESF-a. Partneri na projektu bili su HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE - REGIONALNI URED ZAGREB te CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB. Suradnja se ostvarila i s Pučkim otvorenim učilištem Zagreb koji je bio zadužen za organiziranje obrazovanja žena.

Ostvareno je zapošljavanje 12 žena pripadnica ciljane skupine u trajanju od 12 mjeseci, koje su u kontinuitetu pružale usluge potpore i podrške za 72 starije i nemoćne osobe (krajnjih korisnika) s područja Grada Zagreba.
Program Zaželi, faza II direktno pridonosi višestrukim ciljevima: zapošljavanju pripadnica ciljanih skupina nezaposlenih žena s najviše završenom srednjom školom, koje kontinuirano nailaze na niz poteškoća na tržištu rada, te ujedno socijalnom uključivanju krajnjih korisnika – starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju. Ovaj projekt ima za cilj uključivanje žena u nepovoljnom položaju na tržište rada, što ujedno podrazumijeva borbu protiv siromaštva i smanjenje nezaposlenosti te prevenciju prerane institucionalizacije i poboljšavanje kvalitete života krajnjih korisnika operacije, osoba u starijoj životnoj dobi, osoba u nepovoljnom položaju ili osoba s invaliditetom pružajući im podršku u svakodnevnom životu.

Na području Grada Zagreb i dalje postoje osobe koje zbog svog zdravstvenog i/ili fizičkog stanja imaju problema pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti. Također, neke osobe trebaju adekvatniju brigu koja obuhvaća pomoć pri oblačenju i svlačenju, brigu o higijeni ili čišćenje stambenog prostora.
Projektom  Aktivne i uključene u zajednici omogućen je kontinuiran rad pripadnicama ciljane skupine i dan je doprinos smanjenju socijalne isključenosti i poboljšanju kvalitete života krajnjih korisnika. Projekt je doprinio ublažavanju posljedica njihove dugotrajne nezaposlenosti i riziku od siromaštva, a krajnjim korisnicima povećao razinu kvalitete života.

18.01.2022.

Treće priopćenje za javnost vezano uz projekt „ZAŽELI - program zapošljavanja žena, faza II“ pod nazivom „Aktivne i uključene u zajednici“ UP.02.1.1.13.0036.

U sklopu provedbe projekta Aktivne i uključene u zajednici“ UP.02.1.1.13.0036, poseban je osvrt na pružanju pomoći i podrške našim starijim i nemoćnim sugrađankama i sugrađanima. U toj kategoriji krajnjih korisnika najčešće se susrećemo s našim umirovljenicima čija je socijalna slika posebice teška i složena, a svakodnevni život se prečesto svodi na pokušaje pukog preživljavanja.
Skupine naših krajnjih korisnika koji su uključeni u projekt ZAŽELI koji provodi naša organizacija suočavaju se sa socijalnom deprivacijom i niskom razinom mogućnosti participacije u kvalitetnom življenju unutar zajednice. Socijalno i materijalno deprivirani, naši stariji sugrađani i sugrađanke, suočavaju se sa siromaštvom na koje u sklopu projekta ZAŽELI pokušavamo dati adekvatan odgovor.
Naše vrijedne djelatnice svakodnevno pružaju pomoć i podršku našim starijim sugrađanima, ali im uz navedeno omogućavaju i dostavu higijenskih paketa koji se sastoje od niza higijenskih potrepština koje nabavljamo za njih u sklopu projekta. Nažalost, za našu skupinu korisnika šampon, deterdžent, maramice, maske ili dezinficijensi predstavljaju luksuz. I upravo u tom djelu naš Sindikat također pokušava olakšati ionako tešku svakodnevnicu.   
Sve navedeno ne bi bilo moguće bez redovitog financiranja koje se omogućava putem EU fondova i bez podrške Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i centra za socijalnu skrb Zagreb koji djeluju kao upravljačko i posredničko tijelo te kao partner u provedbi projektnih aktivnosti.
Program ZAŽELI je jedan od idealnih primjera postizanja društvene kohezije kroz suradnju različitih organizacija i državnih tijela usmjerenih na uključivanje depriviranih skupina u aktivnosti zajednice te je jedan od odličnih primjera kako doprinijeti strategijama usmjerenima na smanjenje siromaštva u zajednici.
Republika Hrvatska ima jedan od najvećih udjela starijeg stanovništva u Europi (17,7 %)
Zaposlene žene koje pružaju podršku i pomoć krajnjim korisnicima posebice se u okviru Sindikata (SZOD) koji je korisnik sredstava senzibilizira za probleme i poteškoće s kojima se starije i nemoćne osobe u našem društvu suočavaju.
U kontekstu integracije žena pripadnica ciljane skupine na tržište rada, započet je proces detektiranja adekvatnih obrazovnih programa kroz koje bi djelatnice stekle znanja i vještine za samostalno snalaženje na tržištu rada po isteku samih projektnih aktivnosti. Također, posebice se podupire volja i želja djelatnica da se dodatno usavrše u području njege starijih osoba ukoliko se profesionalan karijerni put želi nastaviti u tom važnom i potrebnom sektoru koji primjećuje sve veći nedostatak kvalificiranih i adekvatnih radnika.
SINDIKAT ZAPOSLENIKA OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA koji je Korisnik predmetnog projekta posebice potiče naše sugrađanke i sugrađanke da se jave s iskazanim potrebama za osiguravanjem pomoći starijim osobama u okviru programa ZAŽELI na području grada Zagreba. Iskaz potrebe i provjeru udovoljavate li uvjetima Poziva možete izravno postaviti na kontakte Sindikata, predsjednici Sindikata, gospođi Željki Lelas (zeljkaszod@outlook.com; 091/6316-140). Ovim putem posebice ohrabrujemo sve vas koji imate saznanja o osobama u potrebi da nam se slobodno obratite, jer često puta naši stariji sugrađani kojima je potrebna pomoć trebaju vašu podršku pri iskazivanju svojih potreba. Pomozimo onima kojima pomoć najviše treba i obratite nam se s povjerenjem!


08.08.2021.

Drugo priopćenje za javnost vezano uz projekt „ZAŽELI - program zapošljavanja žena, faza II“ pod nazivom „Aktivne i uključene u zajednici“ UP.02.1.1.13.0036.

U sklopu provedbe projekta Aktivne i uključene u zajednici“ UP.02.1.1.13.0036, koji je u potpunosti financiran sredstava iz fondova EU, u okviru OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz sredstava Europskog socijalnog fonda, do konca srpnja u projektne aktivnosti uključeno je ukupno 54 krajnjih korisnika i zaposleno je ukupno 9 žena iz teže zapošljivih skupina.  
U kontekstu provedbe projekta posebice se primjećuje potreba za osiguravanjem redovite skrbi starijim i nemoćnim osobama kroz izravnu podršku i pomoć u kućanstvu te kroz potporu u obavljanju pojedinih aktivnosti koje su vezane uz život u zajednici. Posebice se ističe potreba za pomoć pri odlasku kod doktora i na specijalističke preglede te za pomoć pri odlasku u dućan i pri nabavci redovitih potrepština za kućanstvo.
Zaposlene žene koje pružaju podršku i pomoć krajnjim korisnicima posebice se u okviru Sindikata (SZOD) koji je korisnik sredstava senzibilizira za probleme i poteškoće s kojima se starije i nemoćne osobe u našem društvu suočavaju.
U kontekstu integracije žena pripadnica ciljane skupine na tržište rada, započet je proces detektiranja adekvatnih obrazovnih programa kroz koje bi djelatnice stekle znanja i vještine za samostalno snalaženje na tržištu rada po isteku samih projektnih aktivnosti. Također, posebice se podupire volja i želja djelatnica da se dodatno usavrše u području njege starijih osoba ukoliko se profesionalan karijerni put želi nastaviti u tom važnom i potrebnom sektoru koji primjećuje sve veći nedostatak kvalificiranih i adekvatnih radnika.
SINDIKAT ZAPOSLENIKA OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA koji je Korisnik predmetnog projekta posebice potiče naše sugrađanke i sugrađanke da se jave s iskazanim potrebama za osiguravanjem pomoći starijim osobama u okviru programa ZAŽELI na području grada Zagreba. Iskaz potrebe i provjeru udovoljavate li uvjetima Poziva možete izravno postaviti na kontakte Sindikata, predsjednici Sindikata, gospođi Željki Lelas (zeljkaszod@outlook.com; 091/6316-140). Ovim putem posebice ohrabrujemo sve vas koji imate saznanja o osobama u potrebi da nam se slobodno obratite, jer često puta naši stariji sugrađani kojima je potrebna pomoć trebaju vašu podršku pri iskazivanju svojih potreba. Pomozimo onima kojima pomoć najviše treba i obratite nam se s povjerenjem!


03.11.2020.

Priopćenje za javnost vezano uz projekt „ZAŽELI - program zapošljavanja žena, faza II“ pod nazivom „Aktivne i uključene u zajednici“ UP.02.1.1.13.0036.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne poli objavilo je poziv za dodjelu bespovratnih sredstava iz fondova EU, u okviru Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz sredstava Europskog socijalnog fonda, nazvan „Zaželi - program zapošljavanja žena, faza II“. Isti je u skladu s europskim i nacionalnim preporukama o unapređenju žena na tržištu rada i zaštite prava žena, te promicanje socijalne uključenosti i smanjenje siromaštva. Kroz isti će se zaposliti 12 žena koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a iste će pružati pomoć i podršku za 72 starije osobe kao i osobama u nepovoljnom položaju.

SINDIKAT ZAPOSLENIKA OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA uspješno je prijavio i ostvario financijsku podršku u iznosu 1.114.391,75 HRK bespovratnih sredstava u 100% iznosu financiranja od strane davatelja sredstava. Projekt će se provoditi 18 mjeseci, a u navedenom razdoblju zaposlit će se žene koje su u evidenciji HZZ-a s najviše srednjom stručnom spremom s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom na razdoblje od 12 mjeseci. Također, osim zapošljavanja, žene će u sklopu projektnih aktivnosti pohađati obrazovanje po svom izboru, a kojim će steći javnu ispravu koja će im osigurati ostanak na tržištu rada i nakon završetka projekta.

Partneri na projektu su HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE - REGIONALNI URED ZAGREB te CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB. Suradnju planiramo ostvariti i s Pučkim otvorenim učilištem Zagreb koji će biti zadužen za organiziranje obrazovanja žena.

Ovaj projekt će biti od velike važnosti za naše bivše, kao i neke sadašnje članove jer ćemo kroz aktivnosti smanjiti siromaštvo, pomoći najugroženijim skupinama, poticati partnerstva na gradskoj razini i na kraju, zajedničkim trudom, naš grad Zagreb učiniti ljepšim i ugodnijim mjestom za živjeti.


1. kolovoz 2020.
Sastanak projektnog tima SZOD-a 
Sastanak je označio početak suradnje Sindikata zaposlenika osiguravajućih društava s Radničkim sindikatom Hrvatske - TIGER te je poslužio za definiranje početnih aktivnosti na projektu i pripremu za predstojeće kvartalno razdoblje.​​​​​​​

21. rujna 2020.

Održan sastanak projektnog tima vezano uz pregled situacije u Republici Hrvatskoj koja se odnosi na kvalitetu radnih mjesta u smislu omogućavanja zdravih radnih mjesta. Projektni tim želi detektirati potencijalne organizacije s kojim se može umrežiti u promicanju zdravih i kvalitetnih radnih mjesta na području RH.