Sindikat zaposlenika osiguravajućih društava

O NAMASindikat zaposlenika u osiguravajućim društvima (SZOD) je osnovan u studenom 2008. godine u Zagrebu s prvenstvenim ciljem zaštite socijalnih, ekonomskih, obrazovnih i kulturnih interesa radnika u industriji osiguranja s naglaskom na zaštitu radnih prava te socijalnih i ekonomskih interesa svojih članova. SZOD okuplja članstvo iz nekoliko vodećih osiguravajućih društava u Republici Hrvatskoj uključujući Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d., GRAWE Hrvatska d.d. te UNIQA osiguranje d.d.

Izdvajamo neke od ciljeva, zadaća i temeljnih aktivnosti Sindikata:
- zaštita i unapređenje materijalnih i socijalnih interesa svojih članova na temelju rada;
- zalaganje za svestrano unapređenje položaja zaposlenih u području djelatnosti osiguravajućih društava;
- kontinuirano ostvarivanje prava na sudjelovanje Sindikata u kreiranju i poboljšanju uvjeta rada zaposlenih u osiguravajućim društvima;
- zaštita prava iz radnog odnosa (individualnih i kolektivnih) posebice povećanje plaća, zaštita na radu, socijalna i zdravstvena zaštita svojih članova;
- zaštita materijalnih i socijalnih interesa svojih članova;
- briga za članstvo i sindikalne povjerenike;
- izvanredne aktivnosti (štrajk i prosvjedi) te povremeni poslovi (tribine, radionice, ankete i peticije);
- informiranje članstva i javnosti;
- pravni poslovi u ostvarivanju zaštite prava iz radnih odnosa za članstvo;
- financijsko-računovodstveni i analitički poslovi;
- ustrojstvo i organizacija fondova za pružanje pravne i druge pomoći članstvu;
- komercijalni poslovi za članstvo Sindikata;
- rad i suradnja s drugim sindikalnim udrugama;
- osposobljavanje povjerenika, članova i dužnosnika Sindikata;
- besplatna pravna zaštita članova Sindikata iz područja radnog prava;
- informativna djelatnost putem javnih skupova, tribina, radionica, seminara, okruglih stolova, priopćenja, konferencija za tisak, plaćenih proglasa i sindikalnih oglasa (elektroničkih i
tiskanih).

U sklopu navedenih sindikalnih aktivnosti započeli smo projekt “Radimo zdravo“, 04.2.1.06.0031, a koji se financira iz Europskog socijalnog fonda ESF. Ova web stranica posvećena je navednom projektu, te korištenjem stranice možete naći niz korisnih informacija i podataka o projektu i njegovim aktivnostima.


Predsjednica
Željka Lelas donosi dugogodišnje iskustvo u radu administriranja i prodaje u bankovnim i osiguravajućim industrijama. Njezin rad kroz članstvo i predsjedanje Sindikatom zaposlenih u
osiguravajućim društvima se zasniva na promoviranju sindikalnih aktivnosti i povećanju broja članova Sindikata, brige za članstvo, uspostavljanje funkcioniranja sindikalnih povjerenika, organizaciju sindikalnih aktivnosti i edukacija, omogućavanje pristupa kvalitetnoj pravnoj zaštiti članovima Sindikata te suradnja s ostalim sindikatima i udrugama na poljima zaštite prava radnika.
Željka Lelas je idejni začetnik projekta “Osnaživanje socijalnog dijaloga u privatnom sektoru-
osiguravajuća društva“ u cilju ostvarenja i poboljšanja socijalnog dijaloga između poslodavaca i
zaposlenika u industriji osiguranja te osnaživanja uloge Sindikata.
​​​​​​​


IZRADU OVE INTERNETSKE STRANICE SUFINANCIRALA JE EUROPSKA UNIJA IZ EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA
 SADRŽAJ STRANICE ISKLJUČIVA JE ODGOVORNOST SINDIKATA ZAPOSLENIKA OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA