EU PROJEKT
SINDIKAT ZAPOSLENIKA OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA (SZOD) je 12. listopada 2018. započeo s provedbom projekta Osnaživanje socijalnog dijaloga u privatnom sektoru - osiguravajuća društva (UP.04.2.1.03.0021). 

Ukupna vrijednost projekta iznosi 591.031,53 HRK, a provodio se tijekom 22 mjeseca (od 12.10.2018. do 12.08.2020. godine).

Projektne aktivnosti i očekivani rezultati uključivali su izradu i realizaciju edukativnih radionica i materijala za članove, potencijalne članove i sve zainteresirane djelatnike osiguravajućih društava. Teme naših radionica bile su zaštita prava radnika i osnivanje radničkih vijeća, a drugo područje je bilo organiziranje sindikalnih podružnica i socijalni dijalog. U sklopu navedenih tema, svi zainteresirani su mogli doći do relevantnih informacija vezanih uz zaštitu svojih radnih prava te aktivnosti koje kao djelatnici osiguravajućih društava mogu poduzeti.

OPĆI CILJ PROJEKTA je povećati učinkovitost socijalnog dijaloga u sektoru osiguravajućih društava. SPECIFIČNI CILJ PROJEKTA je razvoj i jačanje administrativnih i stručnih kapaciteta Sindikata zaposlenika osiguravajućih društava u svrhu pozitivnog doprinosa bipartitnom
socijalnom dijalogu. Projektom se želi povećati zastupljenost predstavnika radnika u radničkim vijećima i doprinijeti razvoju kvalitetnih radnih mjesta u sustavu (okruženju bez stresa).

Sigurni smo da smo kroz tijek provedbe projekta stekli nova znanja i vještine kako bismo još kvalitetnije zastupali naše članove i pružili im što bolju uslugu. Kako bismo bili što uspješniji u našoj zadaći, u provedbi projekta je aktivno sudjelovala i partnerska organizacija Rehabilitacijski centar za stres i traumu.
KONTAKT OSOBA: Željka Lelas, predsjednica (zeljka.lelas@gmail.com)

SADRŽAJ OVE WEB STRANICE ISKLJUČIVA JE ODGOVORNOST SINDIKATA ZAPOSLENIKA OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA