EU PROJEKT
Projekt “Radimo zdravo“, u okviru Poziva „Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada“, u sklopu ESF-a je započet 23. srpnja 2020. godine potpisivanjem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, od strane Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Nacionalne Zaklade za razvoj civilnoga društva te Sindikata zaposlenika osiguravajućih društava.
Cilj projekta je osigurati bolju osviještenost dionika socijalnog dijaloga o važnosti zaštite zdravlje i prevenciji bolesti i zdravstvenih tegoba koje su posljedica sjedilačkih poslova kao preduvjet za unapređenje uvjeta rada, ojačati kapacitete socijalnih partnera za osiguranje socijalnog dijaloga o unapređenju radnih uvjeta te upoznati, pomoći i potaknuti socijalne partnere na aktivnosti koje će očuvati radnu sposobnost radnika.
Neke od projektnih aktivnosti uključuju izradu i realizaciju radionica i materijala za članove, potencijalne članove i sve zainteresirane djelatnike osiguravajućih društava, promidžbene kampanje namijenjene osvješćivanju i promicanju kvalitetnijih uvjeta rada.
U sklopu aktivnosti, a kako bi se ostvarili planirani rezultati projekta, pripremit će se priručnik Radimo zdravo koji će se objaviti u 100 primjeraka. U sklopu edukacijskih aktivnosti provest će se tri tematske radionice u četiri regije te će se održati dva okrugla stola. U sklopu EU projekta izrađena je i ova web stranica radimo zdravo. Dodatno, održat će se tri cjelodnevne edukacije posvećene razvoju vještina za unaprjeđenje socijalnog dijaloga po čijem završetku će se provesti evaluacija. Do sada je u sklopu projekta izrađen dizajn loga i vizuala projekta te će se ažurirati i s ovom stranicom povezati i redovita stranica Sindikata.
Projekt se provodi 24 mjeseca. Provedba je započela 23. srpnja 2020. i traje do 23. srpnja 2022. godine. Ukupna vrijednost projekta je 989.332,86 HRK i sufinancira se 85% iz Europskog socijalnog fonda te 15% iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.
U sklopu navedenih tema, svi zainteresirani će moći doći do relevantnih informacija vezanih uz promicanja boljih uvjeta rada – te aktivnosti koje kao djelatnici osiguravajućih društava mogu poduzeti.​​​​​​​


IZRADU OVE INTERNETSKE STRANICE SUFINANCIRALA JE EUROPSKA UNIJA IZ EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA
 SADRŽAJ STRANICE ISKLJUČIVA JE ODGOVORNOST SINDIKATA ZAPOSLENIKA OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA