EDUKACIJEU sklopu projekta “Radimo zdravo“, Sindikat zaposlenika osiguravajućih društava planira realizirati sljedeće aktivnosti:
- provesti tri tematske radionice u četiri regije
- održati dva okrugla stola u svrhu osvješćivanja i promicanja kvalitetnijih uvjeta rada
- održati tri cjelodnevne edukacije „Razvoj vještina za unapređenje dijaloga i suradnje između dionika socijalnog dijaloga“
- izraditi i provesti evaluaciju po završetku edukacija
- pripremiti priručnik "Radimo zdravo" sa savjetima i vježbama za poboljšanje i očuvanje radne i zdravstvene sposobnosti radnika


IZRADU OVE INTERNETSKE STRANICE SUFINANCIRALA JE EUROPSKA UNIJA IZ EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA
 SADRŽAJ STRANICE ISKLJUČIVA JE ODGOVORNOST SINDIKATA ZAPOSLENIKA OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA